close

Særskilte vilkår

Lovvalg og værneting

 "Disse bookingbetingelser er underlagt dansk lov, og eventuelle krav som opstår i forbindelse med din rejse skal rettes direkte til dit lokale bookingkontor sådan som det fremgår af bestillingsbekræftelsen. Vi vil altid forsøge at finde en mindelig løsning på et retmæssigt krav, men hvis vi ikke kommer til enighed ved mægling eller på anden vis, skal danske ordinære domstole have eksklusivt værneting."


Følgende bookingbetingelser sammen med vores Generelle oplysninger og Retningslinjer for passagerer udgør grundlaget for din kontrakt. Alle bookinger laves i henhold til disse betingelser og retningslinier. Parterne i kontrakten er dig og RCL Cruises Ltd, som påtager sig det juridiske ansvar for gennemførelse af kontrakten sådan som det fremgår nedenfor. Du vil blive underrettet om hvem som er din kontraktspart på tidspunktet for bookingen og/eller i din bookingbekræftelse. I disse betingelser skal "du" og "din/dit/dine" henvise til alle navngivne personer i bestillingen, og "vi", "os", "vores" og ‘Royal Caribbean International®’ henvise til RCL Cruises Ltd. Dit lokale bookingkontor er RCL Denmark, Filial af RCL Cruises LTD,UK.

Retningslinier for passagerer
Det er en betingelse for ombordstigning og ophold på vores skibe, at alle passagerer overholder vores Retningslinjer for passagerer. Retningslinjerne er udarbejdet for at sikre, at alle passagererne kan deltage på et trygt og behageligt cruise og indeholder standarder for opførsel som passagererne skal følge under hele opholdet ombord på Royal Caribbean International, herunder ved fragt til og fra skibene, i terminalerne, ombord på skibet, i anløbshavne, under udflugter i land og på vores egne destinationer. Venligst gennemgå Retningslinjer for passagerer på http://www.royalcaribbean.com/content/en_US/pdf/Guest_Conduct_Policy.pdf eller kontakt dit lokale bookingkontor for nærmere information før du skal ud og rejse. 


Særskilte vilkår


1. Hvordan bestiller jeg mit cruise?
Kontakt vores bookingafdeling på telefon 33 12 76 00 eller dit rejsebureau for at bestille et cruise. Du kan også bestille på 
www.royalcaribbean.dk

2. Hvordan bliver cruiset bekræftet?
Når du har bestilt et cruise, vil du have et åbent køb i 7 dage* eller færre (afhængig af  hvor lang tid der er til afrejse). Du vil modtage et cruisetilbud (Booking Offer Details) pr. e-mail. Når du ønsker at bekræfte cruisebestillingen, gøres dette over telefonen eller til dit rejsebureau. Ved bekræftelse af cruiset, beder vi venligst om, at du sørger for at det navn, som er oplyst, stemmer overens med navnet i passet. Ved bekræftelse af cruiset betaler du et depositum til os eller til dit rejsebureau på DKK 2.000 per person + eventuel afbestillingsforsikring på DKK 300 per person. Hvis betalingen ikke er os i hænde inden fristen, som står i cruisetilbuddet (Booking Offer Details), vil reservationen automatisk blive afbestilt. Vore cruisepriser ændrer sig efter tilbud og efterspørsel, og vi kan desværre ikke garantere den samme cruisepris, hvis betalingen ikke er sket til tiden. Efter indbetaling af depositum + eventuel afbestillingsforsikring, vil du modtage en bekræftelse (Confirmation Invoice). Denne gælder ved betaling af “dit” restbeløb (du vil kun modtage denne ene faktura fra os). Bed altid om en kopi af bekræftelsen fra dit rejsebureau. På fakturaen vil der stå detaljer om dit cruise og eventuelt fly, samt beløb at betale.
Hvis du bestiller fly sammen med dit cruise, betales dette i sin helhed ved bestillingstidspunktet.

NB! Sørg venligst for at alle detaljer er korrekte ved bekræftelse af dit cruise. Se punkt 13 for eventuelle ændringer efter bekræftelse.

**Ved bestilling af cruise på vore hjemmesider gælder ikke åbent køb. Ved ændring/afbestilling af cruise bestilt på vore hjemmesider se punkt 9 og 13. 


3. Rabatter og tilbud.
Fordi Royal Caribbean har kontorer rundt om i verden, opererer vi også med specielle tilbud på forskellige markeder. Vi gør derfor opmærksom på, at tilbud er forbeholdt enkelte lande/markeder, og at man derfor må undersøge, om tilbuddet er gældende i det land, man reserverer rejsen igennem. Desuden er der enkelte rabatter, som ikke lader sig kombinere med andre rabatordninger.

4. Hvornår skal jeg betale?
For betaling af depositum, se venligst punkt 2. Ved ændringer af betingelser fra tredjepart, kan en tidligere betalingsfrist påkræves. Hvis du bruger kreditkort eller betalingskort for at betale dit cruise direkte til os, vil vi gøre opmærksom på, at vi kan blive nødt til at foretage transaktionen via en bank i USA, og at din kortudsteder kan vælge at pålægge dig et udlandsgebyr. Vi anbefaler derfor, at du gør dig bekendt med din kortudsteders betingelser for sådanne udlandstransaktioner, før du foretager betaling til os. Følgende kreditkort godtages: Visa, Mastercard og American Express. Billetter kan først sendes, når bestillingen er registreret som fuldt betalt hos Royal Caribbean ved bestilling mere end 42 dage før afrejse Depositummet skal betales inden 7 dage eller mindre (afhængig af hvor lang tid der er til afrejse). Hvis depositummet ikke er betalt inden fristen, vil rejsen blive afbestilt. Restbeløbet forfalder 42 dage før afrejse. Ved bestilling mellem 42 til 15 dage før afrejse skal betaling ske indenfor 24 timer. Dette kan gøres med kreditkort hos Royal Caribbean på telefonnummer 33 12 76 00 ved bestilling 14 dage eller mindre før afrejse. Totalbeløbet skal betales med kreditkort/bankaccept ved bestilling.

5. Hvad er inkluderet i prisen?
Alle priser, som er opgivet her gælder per person i DKK, baseret på to personer i billigste kahytskategori. Følgende er inkluderet i cruiseprisen; kahyt, alle måltider, underholdning og de fleste aktiviteter om bord, drikkepenge til kahyts- og restaurantpersonalet (i de fleste tilfælde) samt skatter og afgifter. Visse aktiviteter kan pålægges et tillæg til prisen. Med mindre andet er aftalt, er følgende ikke inkluderet i prisen: Fly til og fra rejsemålet, udflugter og personlige udgifter (for eksempel drikkevarer, tøjvask, helse- og skønhedspleje, telefonsamtaler osv.), hotelophold og måltider i land, transport (med mindre andet er opgivet), rejseforsikring og alt andet, som ikke er udtrykkeligt opgivet som inkluderet i prisen.

6. Er der aldersbegrænsninger på at rejse på cruise?
Spædbørn skal være mindst 6 måneder for at kunne rejse. På ruter såsom transatlantiske, Hawaii og visse andre sejladser skal spædbørn være mindst 12 måneder for at kunne rejse. Det samme gælder, hvis sejleruten tilsiger tre eller flere sammenhængende dage til søs. Alderen regnes fra cruisets første dag. På cruise i Europa, Asien, Australien og Sydamerika kan ingen under 18 år rejse eller have egen kahyt uden at være i følge med forældre/værge eller en anden person, som er fyldt 18 år. Hvis gæster under 18 år rejser med forældre/værger skal disse have kahyt ved siden af eller lige ovenfor hinanden. På vore cruise i Nordamerika gælder tilsvarende regler, men her er aldersgrænsen 21 år. Alle mindreårige som er 17 år eller yngre ved rejsens begyndelse og ikke er i følge med mindst en af sine forældre/værger, vil kun få anledning til at gå om bord på skibet og gennemføre cruiset, hvis han/hun er ledsaget af en eller flere personer over 21 år (gælder for Nordamerika) eller 18 år (gælder for Europa, Asien, Austrailien og Sydamerika) som har fået tilladelse fra en af den mindreåriges forældre/værger til at ledsage den mindreårige (se punkt 7 for detaljer og nødvendig dokumentation). Hvis skriftlig tilladelse ikke kan fremlægges, vil den/de mindreårige ikke få anledning til at gå om bord på skibet eller gennemføre cruiset. Vi er ikke ansvarlig og giver ingen erstatning for eventuelle omkostninger, udgifter eller tab som måtte pålægges den mindreårige, person(erne) som betaler for cruiset (hvis dette ikke er den mindreårige selv), eller andre personer, som rejser sammen med den mindreårige og som bestemmer sig for ikke at gennemføre cruiset, når der ikke kan fremvises skriftlig tilladelse som beskrevet ovenfor. Gifte par med en mindstealder på 18 år kan bestille individuel kahyt (vielsesattest skal fremvises ved bestilling), når en af disse er fyldt 21 år ved afrejse. Ombord er der visse faciliteter med aldergrænse. Uddybende information om faciliteter med aldersgrænse findes i dagsprogrammet (Cruise Compass), som er tilgængeligt i receptionen (Guest Relations Desk).

7. Hvad med børn, som rejser uden forældre eller formynder, eller børn med andet efternavn end forældre eller formynder?
Hvis børn under 18 år rejser med en af sine forældre og har et andet efternavn, skal der kunne fremvises en fødselsattest, som beviser forældreskab. Voksne som rejser med børn under 18 år, som de ikke er forældre til, forpligter sig til at fremvise barnets pas (og eventuelt visum), en signeret bekræftelse af en af barnets forældre om at barnet har tilladelse til at rejse med sit rejsefølge, kopi af denne forælders pas og en fødselsattest. Et bekræftelsesbrev* (notarial bekræftelse) signeres og stemples af en fagperson, for eksempel en advokat, læge eller dommer. Bemærk: Tilladelsen skal også indeholde bekræftelse på at medicinsk behandling kan udføres, hvis en situation skulle opstå og en læge mener, at en sådan behandling skal udføres umiddelbart. NB! Disse regler gælder også, når barnet rejser med slægtninge eller venner. Hvis børn rejser med plejeforældre/værger skal der også kunne fremvises gyldig dokumentation, som bekræfter, at de er barnets formyndere. Alle dokumenter skal være på engelsk og medbringes ved indtjekning på havnen på afrejsedagen.
* Bekræftelsesbrev kan printes ud her, eller ved at kontakte os på telefon 33 12 76 00.

8. For dig som er gravid:
Hvis du er gravid, kan du rejse på cruise frem til du er i uge 23 af svangerskabet. Er du nået ind i svangerskabets 24. uge, kan du desværre ikke rejse på cruise.
NB! Alle gravide skal fremvise en lægeerklæring ved indtjek, skrevet på engelsk, hvor lægen oplyser om, hvor langt i svangerskabet man er kommet, samt at man er i god form, og at der ikke er nogen høj risiko ved svangerskabet.

9. Hvilke regler gælder for afbestilling?
Hvis du, eller nogen i dit rejsefølge, ikke kan rejse, skal du omgående informere os eller dit rejsebureau. Afbestilling skal foretages over telefon. Følgende regler gælder:Afbestillingsomkostninger per person for selve cruiset:

  • 14 dage eller mindre før afrejse: 100 % af rejsens grundpris*
  • Mellem 15 og 41 dage før afrejse: Depositum per person (DKK 2.000)*
  • 42 dage eller mere før afrejse: DKK 500 per person*Evt. afbestillingsforsikring på DKK 300 per person refunderes ikke ved afbestilling. Hvis en af gæsterne i en kahyt afbestiller, og den anden gæst vælger at rejse alene, skal der betales et tillæg til prisen for singlekahyt. Dette gælder også ved afbestillinger fra en eller flere personer i en fleremandskahyt, eller hvis man afbestiller dele af rejseoplægget (flyrejsen, hotel), som indgår i et “pakketilbud”. Bemærk: Den person, som afbestiller, skal følge almindelige afbestillingsregler.
Rejsens start beregnes ud fra første bestilte element. Er der eksempelvis bestilt fly til afrejsehavnen igennem Royal Caribbean, regnes cruisets start ud i fra afrejsetidspunkt for fly.

Ved afbestilling af fly gælder egne regler. Tag venligst kontakt med os for nærmere information. 


10. Har jeg brug for afbestillingsforsikring?
Ja, du bør tegne afbestillingsforsikring. Vor afbestillingsforsikring koster DKK 300 per person. Med afbestillingsforsikringen kan du afbestille dit cruise ved sygdom, mod en omkostning på DKK 250 per person. Dette forudsætter, at en gyldig lægeerklæring fremsendes til Royal Caribbean. Afbestillingsforsikringen skal være indbetalt ved bekræftelsestidspunktet for at være gyldig og refunderes ikke ved en afbestilling. Royal Caribbeans afbestillingsbeskyttelse, som tegnes samtidig med, at du bestiller cruiset, gælder hvis du må afbestille pga. egen sygdom/skade, eller hvis nogen i din nærmeste familie (mor, far, søskende, børn eller bedsteforældre) eller personen(erne) i samme kahyt, bliver ramt af alvorlig sygdom/dødsfald (samtlige skal have afbestillingsforsikring). Vær opmærksom på, at regler under punkt 7, NOTE 1 også gælder for de med afbestillingsforsikring. Efter bekræftelse af cruiset er det ikke mulig at tegne eller aflyse en afbestillingsforsikring. Hvis du ved afbestilling fremviser en lægeerklæring, hvor din læge fraråder dig at rejse på det aktuelle tidspunkt, får du tilbagebetalt korrekt beløb, så snart Royal Caribbean har godkendt lægeerklæringen. De, som rejser uden afbestillingsforsikring afbestiller iht. normale afbestillingsregler under punkt 9.


11. Hvilke pas- og visumkrav gælder for min ferie?
Tag kontakt med gældende ambassader, dit rejsebureau eller Royal Caribbean i god tid før afrejse for oplysninger om, hvilke pas- og visumkrav der gælder for de lande, du skal besøge på dit cruise. Alle passagerer skal have gyldigt pas, uanset hvilket cruise de skal på med Royal Caribbean. Dette gælder også vore cruises som sejler ud fra Skandinavien. Krav om gyldighedstid på passet afhænger af rejsemål, men vi anbefaler, at passet er gyldigt seks måneder efter afsluttet rejse. Nødpas godtages ikke som erstatning for ordinært pas. Studerende bosat i USA skal kunne fremvise gyldige dokumenter, som viser, at de er studerende ved en amerikansk undervisningsinstitution. Dokumentet skal være i original form (I-20- eller DS-2019-skema). Den 2. april 2004 formidlede amerikanske myndigheder, at de fra 30. september 2004 ville udvide US-VISIT-programmets ankomst- og afgangsrutiner til at gælde alle rejsende, også de som rejser under det visumfrie program Visa Waiver Programme (VWP). Det betyder. at rejsende som ankommer til USA, vil blive fotograferet digitalt og får foretaget en digital scanning af fingeraftryk. Fra den 12. januar 2009 skal personer fra alle lande, som er medlemmer af USA´s visumfritagelsesprogram (Visa Waiver Program) registrere sig elektronisk før afrejse. Electronic System for Travel Authorization (ESTA) er navnet på visumprogrammets nye system. Tag kontakt med Royal Caribbean, rejsebureauet eller den amerikanske ambassade for mere information. Bemærk: Denne information kan ændres, derfor skal du i god tid før afrejse selv kontrollere, at oplysningene fortsat stemmer. Rejsende har brug for visum for at reise til Rusland, og denne visumbehandling kan tage flere uger. Generelt har Royal Caribbean ikke nogen visumtjeneste, men hvis du skal besøge Rusland på en af de udflugter, som Royal Caribbean arrangerer, behøver du ikke visum. Ønsker du derimod at tage på sightseeing på egen hånd, skal du indhente visum direkte fra den russiske ambassade. Navnet på billetten og i passet skal stemme overens. Hvis ikke, kan du nægtes adgang til flyvningen/cruiset. Vi beklager at måtte fraskrive os ethvert ansvar, hvis du nægtes adgang til en flyvning eller indrejse i et land, eller på anden måde rammes af vanskeligheder eller udgifter som følge af, at passet ikke bliver godkendt eller mangler nødvendig(e) visum (visa). Enkelte havnemyndigheder kan ind imellem kræve, at du viser legitimation med foto, når du forlader skibet i løbet af cruiset. For at undgå eventuelle problemer, anbefaler vi, at du medbringer en kopi af dit pas på rejsen, ud over originalpasset, og tager denne kopi med dig hver gang du forlader skibet NB! Visumregler kan ændres med kort varsel.


12. Flyrejse i forbindelse med cruise.
Hvis flyrejsen ikke arrangeres af Royal Caribbean, er du selv ansvarlig for at have rigelig med tid imellem flyrejse og cruise både ved afrejse og hjemrejse. Følgende gælder, når du har booket din flybestilling igennem Royal Caribbean. Hvis du af årsager forårsaget af Royal Caribbean ikke når dit fly, må du kontakte vor repræsentant i lufthavnen. Hvis en repræsentant ikke er til stede, ring 001 8002566649. (nummeret står også opført i rejsedokumenterne). Denne tjeneste er bemandet af engelsktalende personale. Eventuelle ændringer af flybillet skal gøres i samarbejde med Royal Caribbean (billetter købt på egen hånd refunderes ikke). Ved eventuelle aflysninger af flyafgange, forbeholder Royal Caribbean sig retten til at ændre til en anden rejserute og flyselskab.


13. Kan jeg ændre min bestilling efter at den er bekræftet?
Ja, forudsat at der er ledige pladser i den kahytskategori og på det cruise, du ændrer til. Ændringer, som indebærer ændret afrejsedag, skib, kahytskategori eller rejselængde kan foretages frem til 42 dage før afrejse mod et administrationsgebyr på DKK 250 per person, foruden en afgift som betales til flyselskabet. Hvis lignende ændringer foretages fra 42 dage før, og frem til afrejse betragtes ændringen som en afbestilling og behandles derefter som en ny bestilling (se punkt 9 for afbestillingsregler). Navneændring for cruisegæster koster DKK 250 per person og kan foretages frem til 4 dage før afrejse. Hvis ændringen omfatter fly gælder særskilte vilkår. Kontakt Royal Caribbean for mere information. Ved ændringer af flydetaljer (tidspunkt, rejseplan, flyselskab, navn etc) vil det ud over eventuelle afgifter fra flyselskabet, fra vores side ifalde et administrationsgebyr på DKK 250 per person. Ved ændring efter at flybilletten er udstedt vil en fuld afgift blive debiteret.


14. Hvilke oplysninger skal jeg opgive og hvorfor?
Fra tid til anden kan vi blive pålagt at videreformidle visse personoplysninger om vore gæster til USA´s immigrationsmyndigheder, flyselskaber og/eller andre autoriserede instanser. Sikkerhedsregler i USA kræver, at vi formidler visse personlige oplysninger til de amerikanske myndigheder. Disse oplysningene, som skal være os i hænde senest 3 dage før afrejse og forventes at indeholde korrekte personalia, blandt andet pasnummer, kontaktnummer i nødssituasjoner, samt forsikringsdetaljer. Vi anbefaler at du besøger vores hjemmeside, www.royalcaribbean.dk og registrerer dine oplysninger online (du vil få brug for dit bestillingsnummer og afrejsedato). Klik på “Før du rejser” og vælg “Online-tjek-ind”. Hvis vi allerede har disse oplysninger ved bestillingstidspunktet, så sørg venligst for, at oplysningerne stemmer. Hvis du ikke opgiver korrekte oplysninger, eller mangler nogel af de oplysninger som kræves, kan du blive nægtet indrejse i USA, på flyvninger eller om bord på skibet. Vi accepterer ingen undtagelser i denne sammenhæng og giver ingen erstatning eller kompensation. Du vil selv være ansvarlig for hjemtransport, hvis en sådan situation skulle opstå. Almindelige afbestillingsregler vil gælde i sådanne tilfælde.


15. Hvordan blir reklamationer og tvister håndteret?
Hvis du anser, at aftalen ikke er indfriet, skal du varsle os eller dit rejsebureau så snart som muligt. Giv besked til skibets ansatte, hvis eventuelle fejl eller mangler opstår efter ombordstigning. Hvis en fejl eller mangel ikke bliver meldt om bord, kan du miste din reklamationsret. Der skal altid indsendes en skriftlig reklamation til os, og denne skal være os i hænde senest 1 måned efter hjemkomst, hvis ikke specielle årsager gør sig gældende. Royal Caribbean behandler derefter reklamationen og sender en skriftlig tilbagemelding. Vi kan ikke godtage reklamationer, som er indsendt på vegne af andre. Reklamationen skal skrives og undertegnes af mindst en af de rejsende i samme reservation.


16. Hvad sker der, hvis der bliver forsinkelse, ændring i pris eller rejserute?
16.1.1 Forbehold for ændring af rejserute før pakkerejsens begyndelse
(I) Ved ændring af rejserute før pakkerejsens begyndelse forstås, at Royal Caribbean International undlader at anløbe én eller flere af de havne, som Royal Caribbean International forud for pakkerejsen begyndelse har annonceret at skulle anløbe.
(II) Royal Caribbean International kan ikke garantere, at skibene altid anløber alle de annoncerede havne, eller følger hver del af den annoncerede rejserute, og forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer af rejseruten i tilfælde, der ligger uden for Royal Caribbeans kontrol. Dette gælder bl.a.: 
(III) 
a) Hvis Royal Caribbean International vurderer, at skibets besætning og passagerne ikke vil være i sikkerhed, hvis Royal Caribbean anløber en eller flere planlagte havn. Årsagerne hertil kan eksempelvis være dårlige vejrforhold, krig, oprør, naturkatastrofer, brand, terror, demonstrationer, smitsom sygdom, uroligheder, ulykker mv. i en eller flere af de annoncerede havne. 
b) Hvis en eller flere af de annoncerede havne har operationsproblemer, herunder trafikpropper (port congestion) mv. 
c) Ved strejke (lock-out) i én eller flere af havnene på rejseruten.
d) Ved uventede uforholdsmæssigt høje prisstigninger i havneskatter og/eller afgifter i en eller flere af de annoncerede havne.

Ved ændring af rejseruten før pakkerejsens begyndelse vil Royal Caribbean International afhjælpe rejseændringer ved at anløbe substitutionshavne.  Substitutionshavnene vil så vidt muligt være at sidestille med den eller de oprindeligt annoncerede havne, og vil så vidt muligt ligge i nærheden af den oprindelige annoncerede rute.  

Royal Caribbean International yder ikke kunder erstatning eller afslag i prisen for pakkerejsen ved ændring af rejserute før pakkerejsens begyndelse. 

16.1.2 Forbehold for ændring af rejserute efter pakkerejsens begyndelse og for forsinkelser
(IV) Ved ændring af rejserute efter pakkerejsens begyndelse forstås, at Royal Caribbean International udelader at anløbe én eller flere af de havne, som Royal Caribbean International forud for pakkerejsen begyndelse har annonceret at skulle anløbe. 
(V) Royal Caribbean International kan ikke garantere, at skibene altid anløber alle de annoncerede havne, eller følger hver del af den annoncerede rejserute, og forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer af rejseruten i tilfælde, der ligger uden for Royal Caribbeans kontrol. Dette gælder bl.a.: 
(VI)
a) Hvis Royal Caribbean International vurderer, at skibets besætning og passagerne ikke vil være i sikkerhed, hvis Royal Caribbean anløber en eller flere af de annoncerede havne. Årsagerne hertil kan eksempelvis være dårlige vejrforhold, krig, oprør, naturkatastrofer, brand, terror, demonstrationer, smitsom sygdom, uroligheder, ulykker mv. i en eller flere af de annoncerede havne. 
b) Hvis en eller flere af de annoncerede havne har operationsproblemer, herunder trafikpropper (port congestion) mv. 
c) Ved strejke (lock-out) i én eller flere af havnene på rejseruten.
d) Ved uventede uforholdsmæssige prisstigninger i havneskatter og afgifter i en eller flere af de annoncerede havne.

Ved ændring af rejseruten efter pakkerejsens begyndelse vil Royal Caribbean International afhjælpe rejseændringer ved at anløbe substitutionshavne.  Substitutionshavnene vil så vidt muligt være at sidestille med den eller de oprindeligt annoncerede havne, og vil så vidt muligt ligge i nærheden af den oprindeligt annoncerede rute. Anløbet af substitutionshavne skal betragtes som en tilstrækkelig afhjælpning i overensstemmelse med pakkerejseloven, hvorfor Royal Caribbean International ikke yder kunder erstatning eller afslag i prisen for pakkerejsen ved ændring af rejserute efter pakkerejsens begyndelse. 

1.6.3 Forbehold for afvigelser i ankomst- og afrejsetiderne
(VII) Grundet den særlige egenskab ved krydstogter og søtransport tager Royal Caribbean International forbehold for afvigelser i ankomst- og afrejsetiderne for de annoncerede havne. Der henvises til klausul 1 og 2 ovenfor. 
(VIII) Royal Caribbean International yder ikke kunder erstatning eller afslag i prisen for pakkerejsen ved afvigelser i ankomst- eller afrejsetiderne. 


17. Forhold som er helt udenfor vores kontrol?
Bortset fra det der udtrykkeligt fremgår af disse vilkår, fraskriver vi os ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, hvis dit cruise eller en tjeneste, vi har lovet at sørge for helt eller delvist ikke kan leveres som følge af forhold, som er helt udenfor vor kontrol (“force majeure”). Med forhold, som er helt udenfor vor kontrol, mener vi hændelser som hverken vi eller leverandøren af den aktuelle tjeneste kunne have forudset eller undgået, til trods for alle rimelige forholdsregler. Sådanne hændelser kan omfatte krig eller fare for krig, terrorhandlinger eller trussel om sådanne handlinger, optøjer eller civile uroligheder, strejke, naturkatastrofer eller kernefysiske katastrofer, brand, dårligt vejr, helbredsrisici, epidemier og alle lignende forhold, som er udenfor vor kontrol.


18. Hvilke andre vilkår gælder for ferien?
Flyselskaber, hotel og vore andre leverandører har egne betingelser som gælder for din ferie. Enkelte af disse betingelser begrænser eller undtager flyselskaber eller andre leverandører for ansvar ovenfor dig, ofte i samspil med internationale konventioner.


19. Rejsegaranti?
Royal Caribbean er medlem af Reisegarantifondet i Norge. Det betyder, at du får refunderet dine penge og eventuelt garanteret hjemtransport hvis ferien allerede er påbegynt og vi ikke skulle være i stand til at tilbyde dig den ferie, du har fået bekræftet på grund af insolvens. Royal Caribbean har stillet bankgaranti for alle nordiske passagerer. Reisegarantifondet har telefon (+47) 51 85 99 40 og adresse: Postboks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge.


20. Hvad er nøjagtigheden af informationen og priserne i kataloget?
Vær venligst opmærksom på, at oplysninger og priser i dette kataloget kan være ændret, når du bestiller din ferie. Trykfejl opstår desværre af og til, selv om vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at kataloget og priserne er rigtige på trykketidspunktet. Se også vor hjemmeside www.royalbaribbean.dk, for den mest opdaterede information. Det er vigtigt at tjekke alle detaljer ved den valgte ferie med dit rejsebureau på bestillingstidspunktet.


21. Hvad er mit ansvar?
Du skal sørge for, at du har opdaterede rejsebestemmelser og opdaterede priser, når du bestiller din ferie. Vi kan ikke påtage os ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtige oplysninger grundet brug af ikke-opdateret katalog eller rejsebestemmelser. Det er dit ansvar at sørge for, at du og dit rejsefølge har alle nødvendige pas, visum og andre rejsedokumenter. Den enkelte passager (forældre/værge hvis passageren er mindreårig) er ansvarlig for, og skal erstatte, enhver skade som passageren måtte påføre skibet eller dets indretning, udstyr eller ejendom med vilje, uagtsomhed eller forsømmelse.


22. Hvad er Royal Caribbeans ansvarsbegrænsning?
Royal Caribbeans ansvar gælder ikke udover skibet. Passagererne fritager Royal Caribbean for alt ansvar, når det gælder tab af eller skade på bagage eller ejendom, for personskade eller dødsfald, og for tab på grund af forsinkelse som opstår ud fra handlinger, brist på handlinger, udeladelser eller forsømmelse af selvstændige underleverandører, for eksempel flyselskaber, hoteller, arrangører af udflugter, restauratører, transportselskaber eller andre leverandører af tjenester eller faciliteter. Alt som er tilrettelagt for passagererne af selvstændige leverandører, er foretaget kun af hensyn til passageren og udføres på passagerens egen risiko. Nedenstående Almene vilkår for Pakkerejser er udarbejdet af Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbejde med Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gøres gældende for pakkerejser som falder ind under definitionen i Lov om Pakkerejser af 25.8.1995, ß 2-1.


23. Hvad er Royal Caribbeans ansvarsbegrænsning indenfor EU?
For gæster med bestillinger som involverer afrejsehavne eller destinationer indenfor EU, så sandt det ikke er i strid med lokal lov, er vort ansvar i forhold til dødsfald, personlig skade og tabt eller skadet bagage reguleret efter EUs Regulativ 292/2009. Opsummeret er den gældende for maksgrænsen for erstatning under EC 392/2009, i tilfælde, hvor vi har ansvar for dødsfald eller personlig skade som følge af hændelser relateret til skibet, sat til 250 000 Special Drawing Right* (SDRs) (svarende til ca.DKK 2 300 000 efter gældende kurser). Undtagelser er, når hændelsen er forårsaget af krig, naturfænomener, borgerkrig, terrorisme eller andre undtagelser fastsat efter Athen Konventionen. I tilfælde hvor det fastslås, at vi har handlet uagtsomt øges maksgrænsen til 400 000 SDR (ca. DKK 3 650 000). I tilfælde af dødsfald og personlig skade som ikke er relateret til skibet er maksgrænsen sat til 400 000 SDR. Vort ansvar i forhold til tabt eller skadet bagage, hvor bagagen er deponeret om bord på skibet, er begrænset til 3 375 SDR (ca. DKK 31 000). For tabt eller skadet håndbagage er den øvre grænse sat til 2 250 SDR (ca. DKK 20 000). Tag kontakt for mere information om dine rettigheder.
*SDR er en standardenhed fastsat af IMF, den Internationale Valutafond. Ændringer kan forekomme. Retningslinjerne var korrekte da dette blev publiceret.

Bookinger lavet før 1. april 2017 er underlagt tidligere betalingsbetingelser som anvist på første modtaget faktura.


Phones (<768px) xs Tablets (≥768px) sm Desktops (≥992px) md Desktops (≥1200px) lg

Lige nu er der desværre fejl i priserne for singlerejsende. Ved en eventuel booking vil bekræftelsen, som du får tilsendt i din mail, vise den korrekte pris. Vi beklager meget og prøver at løse problemet så hurtigt som muligt. I mellemtiden kan du kontakte vores kundecenter for at få de korrekte priser på tlf.: 33127600. Kundecenteret er åbent mandag til fredag fra 9-17.00.